Er din organisation agil ?

Agilitet – det fælles ansvar
Der er mange udviklingsafdelinger der ynder at kalde sig agile, men hvilke krav er der egentligt til en agil udviklingsorganisation ?

Lad os begynde med nerven i det agile setup –Teamet – og de krav der skal til, for at teamet kan kalde sig et agilt team.

Det er sikkert, at man ikke kommer nogle vegne uden en stor vilje til at tage ansvar for leverancer – her tænker jeg på både egne leverancer men så sandelig også et fælles ansvar for kollegers leverancer – både egne team-kolleger, men så sandelig også kolleger for andre team.

For at kunne tage et sådant ansvar er det nødvendigt at være seriøs omkring de agile værdier og lade det skinne igennem i alle sine handlinger.

Et af de vigtigste events i det agile setup er ”Sprint Retrospective”, hvor teamet aktivt forholder sig til egen performance og hvad der skal til for at forbedre den. Retrospective skal afholdes så ofte som muligt og må ikke springes over, for det er via retrospective at teamet sammen ”sliber kniven” og dermed har mulighed for at øge samarbejdet og produktiviteten i teamet.

Et team, der tager ansvar bør have fælles forståelse for estimater – fx Story Point – og følger efter hver sprint op på, om teamets velocity er stabil. Hvis velocity ikke er stabil forsøger teamet at ændre adfærd således at velocity kan blive stabil.

For at kunne opnå en stabil velocity er det nødvendigt at teamet sammen med Product Owner har en fælles roadmap for de kommende 3-6 måneders arbejde og til stadighed gennemfører Backlog Refinement på de højest prioriterede opgaver, således at de næste 1-2 Sprints opfylder Definition of Ready. Er det ikke tilfældet vil teamets velocity komme til at lide og kadencen falde.

Hvis vi fortsætter med ledelsen, så er kravene for at de kan kalde sig agile, bestemt ikke færre.

Ledelsen skal mobilisere samme seriøse indstilling til de agile værdiger som det agile team og selvfølgelig også lade dette skinne igennem i alle ledelsesmæssige handlinger.

Et nyt mindset for værdiskabelse skal introduceret og den gamle krystalkugle skal pakkes langt væk, sammen med klassiske scope, løsningsbeskrivelser, tidsplaner og økonomistyring.

Ledelsens vigtigste opgave er at sikre en fælles vision for det arbejde der ønskes udført samt at fastsætte rammer, råderum og retning for det agile team.

Dernæst skal ledelsen sikre den nødvendige arbejdsro for det agile team samt vise evne og vilje til at fjerne forhindringer, der sinker teamets fremdrift, således at teamet kan fokusere på at løse opgaver og tage ansvar for leverancer.

Konklusion:
Adfærd skal ændres og mange forandringer skal implementeres – En ny kultur i organisationen skal formes.

Agilitet kan alene opnås, hvis viljen er til stede.

Skriv et svar