SAFe – Scrum – Omvendt målhierarki

Transformation af en IT systemudviklingsproces fra en klassisk vandfaldsmodel til en agil model med SAFe og Scrum som framework er ikke enkelt.

Både på individ- og organisationsniveau sker der store forandringer – forandringer der kan virke meget voldsomme og omfangsrige for de berørte deltagere – deltagere som fremover bliver stillet overfor nye krav, ændret adfærd og brug af nye kompetencer, på mange områder.

Specielt afholdelse af hyppige Retrospective kan være skræmmende møder, hvor teamet reflekterer over, hvordan de som team kan blive mere effektive og efterfølgende justerer adfærd og processer

Hvis vi tænker på, hvor svært det er at ændre på eget adfærd og derefter tænker på, at hvert enkelt teammedlem har samme udfordring og dertil lægger ønskede adfærdsændringer som teamet sammen vælger at gøre noget ved, så er det forholdsvis enkelt at forstå at en transformation til et nyt agilt setup er hårdt arbejde og tager tid.

I en verden hvor der konstant er fokus på at forbedre og optimere processer og samarbejde, kan en alternativ metode til at finde områder, der har gode forbedringspotentialer være omvendt målhierarki.

Metoden praktiseres fx som en klassisk brainstorm, hvor deltagerne bedes om at komme med emner der sikrer, at vi som team kommer til at fejle eller blive en stor fiasko.

Jeg tænker at listen kommer til at indeholde uvaner, dårlig adfærd, historier som ”det var meget bedre i gamle dage” + alt det negative man kan finde på at sige om SAFe, Scrum, Confluence, JIRA og det agile setup i almindelighed.

Teamet kan efterfølgende arbejde med forbedringer og ændringer af adfærd på de emner, der for dem giver størst værdi.

De krav, der er til os som individ og team, skal matche vores potentiale – ja, vi bliver hele tiden målt og vejet – men husk også, at du selv har en forpligtelse til at få hele dit potentiale udnyttet.

Begynd med at være, en for teamet, positiv udgave af dig selv.

Brænder du, som mig, for SAFe, Scrum og de agile værdier, så er du velkommen til at LinkeUp med mig, så vi kan erfaringsudveksle og dele vores erfaringer.

Skriv gerne hvorfor du ønsker at LinkeUp med mig i din invitation.

Skriv et svar